Garantier 

Vi arbetar i samverkan med Trebolit och våra entreprenader omfattas av 2+8+5 total trygghet i samverkan med företaget Tätskiktsgarantier i Norden AB.

Genom vårt samarbete med Tätskiktsgarantier i Norden kan vi erbjuda ett unikt trygghetspaket som utöver vår tvååriga byggaranti ger en åttaårig ansvarsutfästelse - totalt minst 10 års garanterat tätt tak. Utöver det ingår dessutom 5 års materialgaranti. Det bästa av allt är att garantin ingår i priset.

Fullgörandegaranti kan köpas till och innebär att Trebolit övertar ansvaret för entreprenadens genomförande, inklusive besiktningar och garantier, om något oförutsett skulle drabba oss under arbetets gång. Tryggare tak går inte att få.

Företaget arbetar med system som omfattar kvalitet, miljö och arbetsförhållanden. Vi har en uttalad kvalitets- och miljöpolicy, vi tillhandahåller miljövarudeklarationer för de produkter vi arbetar med samt varuinformationsblad med uppgift om vilka ämnen som ingår i våra produkter och hur de ska hanteras.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare information.