P-däcket / garaget 

Garaget kan vara fastighetens mest känsliga del för fukt och kyla. Det ligger oftast med någon del under jord vilket utsätter betong och tätskikt för extra påfrestningar på. Vi genomför analyser och föreslår åtgärder för ert garage eller p-däck. Vi genomför både nyproduktion och renovering med tätskikt från Trebolit och lägger gjutasfalt, allt i egen regi.