Från tak till gård

Vatten är en fastighets värsta fiende. I vårt klimat, med regn och snö, kyla och blåst, utsätts husets »regnkappa« för stora påfrestningar. Mögel eller ruttnande bjälklager är rena mardrömmen. Vi har hållit fukten borta från fastigheter i 40 år. Vi kan tak, vi kan plåt, vi kan asfalt. Det är din trygghet.

Kontakta oss, så kan du sova gott på natten.